قوانین و مقررات سایت

  1. قبل از شرکت در مسابقه لطفا راهنمای سایت را مطالعه بفرمایید
  2. لطفا در ورود نظرات در فرم نظرسنجی دقت نمایید.
  3. بازی ها فقط ۹۰ دقیقه قانونی قابل قبول می باشد.
  4. انجام ۱۱ بازی الزامی می باشد.
  5. بازی ها در هر شهری مورد قبول می باشد.
  6. در صورت به تعویق افتادن، تعطیلی و یا نیمه تمام ماندن بازی و یا بازی ها به هر دلیلی تصمیم نهایی به عهده برگزارکننده می باشد و موسسه موظف به اعلام آن تا قبل از تهیه فتوکل نبوده و شرکت کنندگان تحت هر شرایطی می بایستی برای تمام بازی ها حتی بازی های حذفی، نظر خود را ارائه نمایند.
  7. ملاک برای برنده شدن در برگه های موجود در فتوکل می باشد. لذا برگه های ثبتی خود را قبل از شروع بازی ها در فتوکل چک نمایید اگر برگه ای جا بماند یا جزو برگشتی باشد در صورت اثبات فقط مبلغ آن پس داده خواهد شد.
  8. ۶۰ درصد از کل مبالغ دریافتی مسابقه به عنوان جایزه فقط به برندگان اول پرداخت خواهد شد.