نحوه زیرمجموعه گیری

قابل توجه عزیزان شرکت کننده!


قابلیت های زیرمجموعه گیری شاهین ۹۰


کاربران عزیز برای فعال سازی امکان زیرمجموعه گیری خود به نکات زیر توجه فرمایید

برای فعال سازی زیرمجموعه گیری باید بعد از ورود به اپلیکیشن کد خود را که به صورت زیر قابل مشاهده می باشد به زیرمجموعه های خود بدهید

Alternate Text

و کاربر زیرمجموعه در هنگام ثبت نام کد اعلامی شما را وارد کرده و برای همیشه زیرمجموعه شما خواهد ماند

Alternate Text

در ضمن این نکته را یادآور شویم که کاربرانی که زیرمجموعه شما شده اند هیج هزینه اضافی را پرداخت نمی کنند پس بهترین حالت برای شما گرفتن زیرمجموعه می باشد